ΕΙΜΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ. ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ;

ΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ;
October 31, 2018
ΤΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΧΕΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
October 31, 2018
ΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ;
October 31, 2018
ΤΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΧΕΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
October 31, 2018
Share

Σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα,

οι υπάλληλοι που επιθυμούν να μεταταγούν σε άλλο κλάδο της ίδιας κατηγορίας του ίδιου Υπουργείου ή της ίδιας δημόσιας υπηρεσίας ή του ίδιου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση δύο φορές το χρόνο, κάθε Μάρτιο και Οκτώβριο, και εξετάζονται από το υπηρεσιακό συμβούλιο του κλάδου στον οποίο μετατάσσονται.

Το ίδιο ισχύει και για τις μετατάξεις σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, ανήκουσας όμως στον ίδιο φορέα.

Αντίθετα, για τις μετατάξεις από Υπουργείο σε Υπουργείο ή σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αντίστροφα, απαιτείται προηγούμενη ανακοίνωση του φορέα που επιθυμεί να καλύψει κενές θέσεις με μετάταξη, η οποία αποστέλλεται σε όλα τα Υπουργεία. Εν συνεχεία κοινοποιείται σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτά υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, και ορίζεται αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων.