ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ;

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΕΙ ΠΡΙΝ ΜΕ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ. ΓΙΝΕΤΑΙ;
March 14, 2019
ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤAI ΝΑ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;
March 17, 2019
Share

Οι εξ αίματος και οι εξ αγχιστείας συγγενείς (ίδιας γραμμής και βαθμού)

δικαιούνται άδεια δύο ημερών με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.