ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ;

Share

Οι εξ αίματος και οι εξ αγχιστείας συγγενείς (ίδιας γραμμής και βαθμού)

δικαιούνται άδεια δύο ημερών με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.