ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ;

Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΓΚΥΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
November 15, 2018
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΛΥΣΩ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΡΕΙ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ;
November 16, 2018
Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΓΚΥΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
November 15, 2018
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΛΥΣΩ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΡΕΙ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ;
November 16, 2018
Share

Ο νόμος προβλέπει ότι όλοι οι εργαζόμενοι

δικαιούνται, ανά εβδομάδα, ελάχιστη περίοδο συνεχούς ανάπαυσης, στην οποία, κατά κανόνα, συμπεριλαμβάνεται η Κυριακή.

Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η εργασία την Κυριακή, ο εργαζόμενος θα πρέπει να αναπαύεται κάποια άλλη ημέρα της εβδομάδας, για 24 συνεχείς ώρες. Ωστόσο, ανά περίοδο 7 εβδομάδων, η ημέρα ανάπαυσης θα πρέπει να είναι Κυριακή.

Επομένως, από τα παραπάνω προκύπτει ότι  δεν επιτρέπεται η επταήμερη εργασία.