Μου οφείλονται μισθοί. Μπορώ να αποχωρήσω χωρίς να χάσω την αποζημίωση μου;

Η άδεια απουσίας για το άρρωστο παιδί – Η αμοιβή μου αν δεν πήγα λόγω απεργίας στην εργασία – Η ανάγκη για μια άλλη τηλεργασία
September 21, 2022
Οι άδειες | Οι αυξήσεις | Το επίδομα μητρότητας
September 24, 2022
Share

Μέχρι πρότινος, για να θεωρηθεί η καθυστέρηση καταβολής μισθού ως μονομερής βλαπτική μεταβολή, κι άρα ως καταγγελία της σύμβασης εργασίας, θα έπρεπε η μη πληρωμή να ήταν αδικαιολόγητη, δηλαδή να προέρχονταν από κακοτροπία του εργοδότη, με σκοπό τον εξαναγκασμό του εργαζομένου να αποχωρήσει από την εργασία χωρίς να λάβει αποζημίωση.

Ωστόσο, με το άρθρο 56 του Ν.4487/2017, ορίζεται πλέον ότι ως μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας θεωρείται η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης. Η νομοθετική αυτή πρόβλεψη προστατεύει ακόμα περισσότερο τον εργαζόμενο, καθώς αρκεί και μόνο το γεγονός της καθυστέρησης, προκειμένου αυτή να θεωρηθεί ως βλαπτική μεταβολή, παρέχοντας έτσι στον εργαζόμενο το δικαίωμα της αποζημίωσης.

Η κρίση για το αν η καθυστέρηση είναι αξιόλογη ή όχι ανήκει στο δικαστήριο.

 

Δικηγόρος Εργατολόγος