ΝΟΜΙΜΩΣ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ: ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ. ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ
December 18, 2018
Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ “ΝΤΕΛΙΒΕΡΑΔΕΣ” – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ
December 19, 2018
Share

Καταρχήν, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να επιβάλει μονομερώς

το σύστημα της εκ περιτροπής εργασίας εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) περιορισμός των δραστηριοτήτων του εργοδότη,

β) ενημέρωση και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων,

γ) η διάρκειά της να μην είναι μεγαλύτερη από τους εννέα μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος και

δ) η απόφαση του εργοδότη που επιβάλλεται μονομερώς να κοινοποιηθεί εντός οκτώ ημερών στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Η νόμιμη επιβολή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας δε συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας διότι λαμβάνει χώρα κατ` ενάσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη. Σε περίπτωση, ωστόσο, που δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο εργοδότης πράττει παρανόμως και η μονομερής επιβολή του συστήματος εκ περιτροπής εργασίας συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

Ως εκ τούτου, ο μισθωτός μπορεί να αποδεχθεί τη μεταβολή, οπότε συνάπτεται νέα σύμβαση, τροποποιητική της αρχικής, η οποία είναι έγκυρη, ή να θεωρήσει την μονομερή βλαπτική μεταβολή ως καταγγελία από την πλευρά του εργοδότη και να αποχωρήσει, αξιώνοντας συγχρόνως την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης ή να εμμείνει στην τήρηση των συμβατικών όρων, προσφέροντας τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τους προγενέστερους όρους, οπότε η μη αποδοχή τους από τον εργοδότη τον καθιστά υπερήμερο και άρα υπόχρεο στην καταβολή μισθών υπερημερίας.