Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΕ ΕΞΑΝΑΓΚΑΖΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΦΙΛΙΚΟ Η ΣΥΓΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ;
February 4, 2019
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞ’ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΤΗΤΑΣ;
February 7, 2019
Share

Συχνά ο εργοδότης, με συστηματικές παραβάσεις των υποχρεώσεών του όπως είναι

η μη καταβολή του μισθού στον εργαζόμενο, οι συνεχείς εξυβρίσεις ή προσβολές της προσωπικότητας αυτού ή η άρνηση συνεργασίας και η δημιουργία δυσμενούς εργασιακού κλίματος, επιδιώκει τον εξαναγκασμό του μισθωτού να παραιτηθεί, προκειμένου να αποφύγει την καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης.

Η πρακτική αυτή, έχει κριθεί τόσο από τη θεωρία όσο και από τη νομολογία, ότι συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των εργασιακών όρων. Ως εκ τούτου, ισοδυναμεί με καταγγελία εκ μέρους του εργοδότη της σύμβασης εργασίας.

Στην περίπτωση αυτή, ο μισθωτός έχει το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή της νόμιμης οφειλόμενης αποζημίωσης απόλυσης.