ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑ ΛΟΓΩ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΜΟΥ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ;

«ΤΡΥΠΑ» 242 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΤΟ 4ΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ
June 8, 2019
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΕΓΚΥΟ ΣΕ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ;
June 9, 2019
«ΤΡΥΠΑ» 242 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΤΟ 4ΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ
June 8, 2019
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΕΓΚΥΟ ΣΕ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ;
June 9, 2019
Share

Καταρχήν, το δικαίωμα του μισθωτού να λάβει αποζημίωση από τον εργοδότη

μετά τη λύση της σύμβασης εργασίας προϋποθέτει καταγγελία εκ μέρους του τελευταίου, δηλαδή απόλυση.

Εξαίρεση, ωστόσο, αποτελεί η συστηματική μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εργοδότη, που καθιστά αδύνατη την περαιτέρω παραμονή του εργαζομένου στην εργασία του και οδηγεί στην εξαναγκασμένη παραίτησή του. Μεταξύ των ειδικότερων υποχρεώσεων του εργοδότη, που πηγάζουν από την αρχή προνοίας, είναι και η υποχρέωση σεβασμού της προσωπικότητας του εργαζομένου. Η ανοχή του εργοδότη, δηλαδή η παράλειψη αυτού να λάβει μέτρα κατά των σεξουαλικών παρενοχλήσεων εργαζομένου από συνάδελφό του, μολονότι γνώριζε αυτές τις παρενοχλήσεις, αποτελεί παράβαση της υποχρέωσης πρόνοιας και η συνεπεία αυτού αναγκαστική παραίτηση του εργαζομένου ισοδυναμεί με σιωπηρή καταγγελία εκ μέρους του εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή, αναγνωρίζεται στο μισθωτό το δικαίωμα λήψης αποζημίωσης.