ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΓΚΥΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ:
September 11, 2018
Share

Απαγορεύεται και είναι τελείως άκυρη η καταγγελία σχέσης εργασίας γυναίκας υπαλλήλου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

και κατά το διάστημα δεκαοκτώ μηνών μετά τον τοκετό, εκτός κι αν υπάρχει σπουδαίος λόγος. Η προστασία αυτή ισχύει τόσο για την εργαζόμενη με σύμβαση αορίστου χρόνου όσο και ορισμένου χρόνου. Στη δεύτερη περίπτωση, η προστασία διαρκεί όσο και η σύμβαση εργασίας, δηλαδή δεν επεκτείνεται  πέρα από αυτό το χρονικό διάστημα. Διαφορετικά, θα γινόταν λόγος για αναγκαστική παράταση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, που δεν μπορεί να γίνει χωρίς να υπάρχει διάταξη του νόμου, αφού έτσι επέρχεται τροποποίηση της βούλησης των μερών.