ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΕΡΓΑΤΗ;

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
July 17, 2022
Φωτιά: Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται διήμερη άδεια – Τι ισχύει όταν καίγεται μια επιχείρηση
July 19, 2022
ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
July 17, 2022
Φωτιά: Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται διήμερη άδεια – Τι ισχύει όταν καίγεται μια επιχείρηση
July 19, 2022
Share

Εργασία εργάτη θεωρείται εκείνη που προέρχεται αποκλειστικά

ή κατά κύριο λόγο από την καταβολή σωματικής ενέργειας, ενώ όταν η εργασία είναι προϊόν πνευματικής καταβολής, τότε, και εφόσον ο εργαζόμενος έχει την κατάρτιση και εμπειρία που απαιτείται γι’ αυτήν και την εκτελεί με υπευθυνότητα, θεωρείται εργασία υπαλλήλου.

Για το χαρακτηρισμό δε προσώπου ως υπαλλήλου απαιτείται και εξιδιασμένη εμπειρία, θεωρητική μόρφωση και ιδίως η ανάπτυξη πρωτοβουλίας και ανάληψη ευθύνης και κατά την εκτέλεση της εργασίας, γιατί μόνο όταν συντρέχουν αυτά κατά την εκτέλεση της εργασίας το πνευματικό στοιχείο υπερτερεί του σωματικού.

Σε κάθε περίπτωση, η διάκριση του μισθωτού ως εργάτη ή υπαλλήλου εξαρτάται από το είδος της παρεχόμενης εργασίας και όχι από τον περιεχόμενο στη σύμβαση χαρακτηρισμό αυτού ή τον τρόπο αμοιβής αυτού.

Δικηγόρος Εργατολόγος