ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΕΡΓΑΤΗ;

ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΒΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑΤΙ ΑΡΓΟΥΣΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΠΑΩ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ;
November 17, 2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ;
November 18, 2019
Share

Εργασία εργάτη θεωρείται εκείνη που προέρχεται αποκλειστικά

ή κατά κύριο λόγο από την καταβολή σωματικής ενέργειας, ενώ όταν η εργασία είναι προϊόν πνευματικής καταβολής, τότε, και εφόσον ο εργαζόμενος έχει την κατάρτιση και εμπειρία που απαιτείται γι’ αυτήν και την εκτελεί με υπευθυνότητα, θεωρείται εργασία υπαλλήλου.

Για το χαρακτηρισμό δε προσώπου ως υπαλλήλου απαιτείται και εξιδιασμένη εμπειρία, θεωρητική μόρφωση και ιδίως η ανάπτυξη πρωτοβουλίας και ανάληψη ευθύνης και κατά την εκτέλεση της εργασίας, γιατί μόνο όταν συντρέχουν αυτά κατά την εκτέλεση της εργασίας το πνευματικό στοιχείο υπερτερεί του σωματικού.

Σε κάθε περίπτωση, η διάκριση του μισθωτού ως εργάτη ή υπαλλήλου εξαρτάται από το είδος της παρεχόμενης εργασίας και όχι από τον περιεχόμενο στη σύμβαση χαρακτηρισμό αυτού ή τον τρόπο αμοιβής αυτού.