ΠΩΣ ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΑΝ ΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ Η ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ 4.0 – ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΤΑΛΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ
October 27, 2018
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΕΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ;
October 30, 2018
ΕΡΓΑΣΙΑ 4.0 – ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΤΑΛΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ
October 27, 2018
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΕΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ;
October 30, 2018
Σύμβαση εργασίας

okok 920x518 akyri symvasi ergasias

Share

Από το συνδυασμό των διατάξεων 648 και 649 Α του Αστικού Κώδικα προκύπτει ότι

σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπάρχει όταν η χρονική διάρκειά της δεν καθορίζεται και δεν συνάγεται ούτε από το είδος και το σκοπό της, ούτε έχει συμφωνηθεί από τους συμβαλλομένους.

Αντίθετα, ορισμένου χρόνου σύμβαση υπάρχει όταν η διάρκειά της είναι σαφώς καθορισμένη, είτε γιατί συμφωνήθηκε ρητά ή σιωπηρά, είτε γιατί προκύπτει από το είδος και το σκοπό της σύμβασης εργασίας. Χαρακτηριστικό της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου είναι ότι τα μέρη γνωρίζουν επακριβώς το χρονικό σημείο της λήξης της.