ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ;

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ
October 21, 2020
ΨΗΦΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΙ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
October 21, 2020
Share

Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου λήγει κατ’ αρχήν με το πέρας του ορισμένου χρόνου.

Όμως, μπορεί να καταγγελθεί πρόωρα είτε από τον εργαζόμενο, είτε από τον εργοδότη, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος.

Ως τέτοιος θεωρείται ο λόγος που καθιστά ανέφικτη τη συνέχεια της σύμβασης σύμφωνα με την καλή πίστη. Σε αυτή την περίπτωση μάλιστα, ο εργοδότης δεν οφείλει αποζημίωση. Αν ωστόσο, η σύμβαση καταγγελθεί από τον εργοδότη χωρίς να υπάρχει σπουδαίος λόγος, ο εργαζόμενος μπορεί να διεκδικήσει δικαστικά τους μισθούς υπερημερίας που θα έπαιρνε αν η σύμβαση ήταν σε ισχύ και μέχρι τη λήξη της.