ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?

Η ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΤΗΝ 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
September 11, 2018
Share

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του ΠΔ 27.6/4-7-1932,

ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει κατά την ίδια ημέρα εργασίας, εργαζόμενους που έχουν απασχοληθεί για όλο το νόμιμο χρόνο ημερήσιας εργασίας σε άλλο εργοστάσιο ή σε άλλο τόπο εργασίας.

Μπορεί μόνο να απασχολήσει εργαζόμενους που έχουν απασχοληθεί κατά την ίδια ημέρα και σε άλλους εργοδότες λιγότερες ώρες, και έως τη συμπλήρωση του νόμιμου ημερήσιου ωραρίου εργασίας. Η  απαγόρευση δεύτερης απασχόλησης με υπέρβαση του νομίμου ωραρίου, αφορά την περίπτωση σχέσης εξαρτημένης εργασίας και όχι όταν η δεύτερη απασχόληση συνίσταται σε άλλου είδους εργασιακή σχέση (πχ συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή συμβάσεις έργου, σύμβαση εταιρείας, σύμβαση εντολής κλπ). Επομένως, σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, ο μισθωτός δεν μπορεί να έχει εργασιακή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με δεύτερο εργοδότη, όταν το νόμιμο ωράριο εξαντλείται κατά την απασχόλησή του στον πρώτο εργοδότη.