Τι δικαιώματα έχει ο εργοδότης όταν ο εργαζόμενος απουσιάζει αδικαιολόγητα;

Η φτώχεια ακμάζει στην Ελλάδα | Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
October 2, 2023
Είναι νόμιμη η ανάθεση σε Δημόσιο Υπάλληλο καθηκόντων διαφορετικών από αυτά της πρόσληψης του;
October 5, 2023
Η φτώχεια ακμάζει στην Ελλάδα | Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ
October 2, 2023
Είναι νόμιμη η ανάθεση σε Δημόσιο Υπάλληλο καθηκόντων διαφορετικών από αυτά της πρόσληψης του;
October 5, 2023
Share

Ο εργοδότης, ένεκα της αυθαίρετης απουσίας του μισθωτού,

έχει καταρχάς το δικαίωμα να περικόψει τις οφειλόμενες σε αυτόν αποδοχές που αντιστοιχούν τόσο στις ημέρες όσο και στις ώρες της απουσίας του από τα καθήκοντά του. Περαιτέρω, η αντισυμβατική διαγωγή του μισθωτού, παρέχει στον εργοδότη το δικαίωμα να καταγγείλει νομίμως, οποιαδήποτε στιγμή, τη σύμβαση εργασίας, καταβάλλοντας παράλληλα τη νόμιμη οφειλόμενη αποζημίωση. Στην περίπτωση δε που η αυθαίρετη αποχή του μισθωτού αποσκοπεί στην πρόκληση της εκ μέρους του εργοδότη απόλυσής του, τυχόν αξίωση αποζημίωσης κρίνεται ως καταχρηστική.

Η αυθαίρετη αποχή από την εργασία, είναι επιπλέον δυνατόν να θεωρηθεί, έπειτα από εκτίμηση γενικά των συνθηκών και εφόσον προκύπτει σαφώς η σχετική βούληση του μισθωτού, ως σιωπηρή καταγγελία της σύμβασης εργασίας εκ μέρους του τελευταίου. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για οικειοθελή αποχώρηση από την εργασία, και επομένως δεν οφείλεται αποζημίωση. Τέλος, ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέσει αριθμό ημερών αδείας ίσο με τις ημέρες αδικαιολόγητης απουσίας του μισθωτού. Αντιστοίχως μειώνονται αναλογικά τόσο οι αποδοχές όσο και το επίδομα αδείας, δεδομένου ότι αποτελούν επακόλουθο της άδειας.

Δικηγόρος Εργατολόγος