ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΕ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ;

ΑΠΕΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ;
November 28, 2018
ΕΙΔΙΚΗ 6ΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ – ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ: ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ Η ΜΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ;
November 29, 2018
ΑΠΕΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ;
November 28, 2018
ΕΙΔΙΚΗ 6ΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ – ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ: ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ Η ΜΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ;
November 29, 2018

beautiful young female supermarket worker with arms crossed

Share

Ο εργοδότης που διατηρεί περισσότερα καταστήματα για τις ανάγκες της επιχείρησης

έχει το δικαίωμα, εφόσον αυτό δεν αποκλείεται από τη σύμβαση, να μεταθέσει τον μισθωτό σε κατάστημα όπου κρίνει πως υπάρχει ανάγκη. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να λάβει υπόψη τα συμφέροντα και τις ανάγκες του εργαζομένου, διαφορετικά η μετάθεση θα είναι καταχρηστική. Αν ο εργαζόμενος απασχολείται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ορισμένο κατάστημα, μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει σιωπηρή συμφωνία αποκλεισμού της μετάθεσης.

Η άρνηση του μισθωτού να δεχθεί την μετάθεση συνιστά καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του.