ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥ;

Η ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΡΟΜΠΟΤ… ΞΕΚΙΝΗΣΕ – ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΞΑΕΤΙΑ
November 14, 2018
Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΓΚΥΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
November 15, 2018
Η ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΡΟΜΠΟΤ… ΞΕΚΙΝΗΣΕ – ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΞΑΕΤΙΑ
November 14, 2018
Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΓΚΥΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
November 15, 2018
Share

Η αλλαγή ωραρίου χωρίς τη συναίνεση του εργαζομένου, εφόσον δηλαδή δεν έχει συμφωνηθεί τέτοια δυνατότητα στη σύμβαση,

δύναται να συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή για τον εργαζόμενο και θεωρείται παράνομη.

Επιπλέον πρόκειται για καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος, το οποίο πρέπει να ασκείται στα πλαίσια της καλής πίστης που διέπει την εργασιακή σχέση.