ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΣΤΕΙΛΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΧΗΣ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ, ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ;

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ;
May 5, 2020
ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΛΩΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. ΟΛΗ Η ΚΥΑ
May 6, 2020
Share

Οι επιχειρήσεις- εργοδότες, που έχουν αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία τους με απόφαση κρατικής αρχής,

δεσμεύονται να μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, ήδη από τις 18-03-2020.

Αν κατά παράβαση των ανωτέρω, πραγματοποιηθούν απολύσεις, εκείνες είναι εκ του νόμου άκυρες. Η απαγόρευση απόλυσης, είναι καθολική και αφορά το σύνολο του προσωπικού της επιχείρησης.

Διευκρινίζεται ότι, ο απαγορευτικός κανόνας έχει διάρκεια, κατ’ αρχήν,  για όσο η επιχείρηση παραμείνει κλειστή, ενώ επιπλέον για τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων δεν έχει προβλεφθεί αντίστοιχο διάστημα διατήρησης ίδιων θέσεων εργασίας, όπως έχει ρυθμιστεί για τις πληττόμενες επιχειρήσεις.

Επομένως, η επιχείρηση, η οποία παρέμενε κλειστή με απόφαση δημόσιας αρχής, και επαναλειτουργεί κατόπιν άρσης της αναστολής λειτουργίας της, δεν δεσμεύεται από την απαγόρευση απολύσεων.