ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΝ ΕΡΓΑΣΤΩ ΤΗΝ 26η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ;

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
December 20, 2018
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ
December 22, 2018
Share

Με το άρθρο 42 του Ν. 4554/2018 καταργήθηκε η απόφαση της Υπουργού Εργασίας περί καθορισμού της 26ης Δεκεμβρίου ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας,

καθώς με την απόφαση αυτή δημιουργήθηκαν ασάφειες σχετικά με τον τρόπο πληρωμής των εργαζομένων την ημέρα αυτή. Οι ασάφειες αυτές αίρονται με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, η οποία, όχι μόνο καθιερώνει την 26η Δεκεμβρίου ως μέρα υποχρεωτικής αργίας, αλλά κυρίως καθορίζει τον τρόπο αμοιβής των μισθωτών που θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή, οι οποίοι πλέον θα δικαιούνται την προσαύξηση 75% επί των νόμιμων αποδοχών.

Ειδικότερα, εφεξής οι επιχειρήσεις που δεν επιτρέπεται να λειτουργούν Κυριακές και αργίες, αν λειτουργήσουν (παράνομα) κατά την αργία της 26ης Δεκεμβρίου, θα πρέπει να καταβάλλουν στους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν έκτακτα την ημέρα αυτή, ένα ημερομίσθιο ή το 1/25 του μισθού και προσαύξηση 75% υπολογιζόμενη στις νόμιμες αποδοχές. Οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν κανονικά κατά τις Κυριακές και αργίες (επισιτιστικά, ανθοπωλεία, κλινικές, ξενοδοχεία κλπ) και θα απασχολήσουν προσωπικό την ημέρα αυτή, θα πρέπει να καταβάλλουν στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, το κανονικό ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% και στους αμειβόμενους με μισθό, την προσαύξηση του 75% επί του 1/25 του νόμιμου μισθού. Όσοι εργαζόμενοι δεν προσέλθουν να εργαστούν, δεν δικαιούνται αποδοχές για την ημέρα αυτή.

Οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν θα λειτουργήσουν κατά την 26η Δεκεμβρίου, θα καταβάλλουν στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους χωρίς προσαύξηση. Οι αμειβόμενοι με μισθό, δεν θα λάβουν τίποτα πέραν του μισθού τους.