ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;

ΜΠΟΡΩ ΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΝΑ ΕΧΩ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»;
July 30, 2019
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥ;
July 31, 2019
Share

Ο υπολογισμός της αποζημίωσης

γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του μισθωτού (άσχετα αν πρόκειται για υπάλληλου ή εργατοτεχνίτη) κατά τον τελευταίο μήνα με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Η αποζημίωση πρέπει να υπολογίζεται βάσει των πραγματικά καταβαλλόμενων αποδοχών και όχι βάσει των νομίμων.

Σημειωτέον ότι, ως τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός, καθώς και κάθε άλλη παροχή σε είδος και σε χρήμα που δίνεται τακτικά και μόνιμα. Ειδικά για την αποζημίωση απόλυσης, συνυπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα άδειας, προσαυξάνοντας κατά το 1/6 του μηνιαίου μισθού ή του ημερομισθίου.