ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ;

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ ΤΑΞΙ;
September 17, 2019
ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
September 18, 2019
Share

Οι μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που εργάζονται στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ

δικαιούνται άδεια 14 ημερών με αποδοχές ανά έτος και χορηγείται τμηματικά ή συνεχώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο εργαζόμενος.

Για κάθε μέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια έως δύο ημερών.

Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά.