ΠΩΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΑΧ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ;

ΟΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
October 2, 2019
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ: ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ, ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΕΙ Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
October 3, 2019
Share

Στο άρθρο 10 του Ν. 3801/2009,

προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από Υπουργείο σε Υπουργείο ή σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή μεταξύ τους και αντιστρόφως, κατ` ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 71 και 74 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Η μεταφορά γίνεται σε κενές οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ειδικότητα της ίδιας ή και ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας, εφόσον ο μεταφερόμενος κατέχει τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μεταφέρεται.

Η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία όπου επιθυμεί να μεταφερθεί ο υπάλληλος, με κοινοποίηση στην υπηρεσία του.