ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ;

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΟΤΕ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ | ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
January 27, 2021
ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ – ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
January 27, 2021
Share

Εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στην ατομική σύμβαση εργασίας,

ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει στον εργαζόμενο, πέρα από το μισθό, όλα τα έξοδα του ταξιδιού του και επί πλέον ειδική ημερήσια αποζημίωση, η οποία είναι ίση προς ένα (1) ημερομίσθιο ή προς το 1/25 του νόμιμου μισθού για όσους αμείβονται με μισθό.