ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ;

ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ. ΠΟΙΕΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ
September 25, 2019
Η “ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ” ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥΣ
September 26, 2019
Share

Εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στην ατομική σύμβαση εργασίας,

ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει στον εργαζόμενο, πέρα από το μισθό, όλα τα έξοδα του ταξιδιού του και επί πλέον ειδική ημερήσια αποζημίωση, η οποία είναι ίση προς ένα (1) ημερομίσθιο ή προς το 1/25 του νόμιμου μισθού για όσους αμείβονται με μισθό.