ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ: ΑΔΥΝΑΤΗ ΣΤΟ ΕΞΗΣ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ – ΤΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
October 7, 2019
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ: ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ
October 8, 2019
Share

Της νομικού, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*.

Δριμύτατη αλλαγή στην κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, έφερε ο Νόμος 4590/2019,

που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/Α’/17/07-02-2019. Συγκεκριμένα, για τις μετατάξεις και αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων, ειδικά για λόγους υγείας, μέχρι τώρα προβλέπονταν στο άρθρο 7 παρ. 5 του Νόμου 4440/2016 ότι : «5. Η πράξη απόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλου, για αποδεδειγμένα ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας, εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής, κατόπιν γνωμοδότησης της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας..».

Με τη νέα τροποποιητική διάταξη του άρθρου 44 παράγραφος 3 του Ν. 4590/2019, θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά, το δικαίωμα δημοσίου υπαλλήλου, να αιτηθεί τη μετάταξη ή την απόσπασή του, όχι μόνο για λόγους υγείας, που αφορούν τον εαυτό του, αλλά επικαλούμενος προβλήματα υγείας των οικείων του.

Συγκεκριμένα, αποκτά δικαίωμα μετάταξης και απόσπασης, και ο δημόσιος υπάλληλος, που ο/η σύζυγός του ή πρόσωπο με α’ βαθμό συγγένειας προς αυτόν, αποδεδειγμένα πάσχει από ιδιαίτερη σοβαρή ασθένεια.

Κρίνεται δε σημαντικό να επισημανθεί ότι στην έννοια των οικείων, η ίδια η νομοθετική διάταξη εντάσσει και τους συμβιούντες συντρόφους, και όχι μόνον τους συζύγους, των δημοσίων υπαλλήλων.  Κατά αυτό τον τρόπο, μετάταξη ή απόσπαση, δικαιούται να αιτηθεί και εργαζόμενος στο δημόσιο, του οποίου ο/η σύντροφος διατρέχει ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα υγείας.

Τέλος, σχετικά με τα συγγενικά πρόσωπα α’ βαθμού, επειδή ο νόμος δε διακρίνει σε εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, συνάγεται εκ της σιωπής του νόμου (Argument a silentio), ότι η ορθότερη ερμηνεία, είναι να αναγνωριστεί το δικαίωμα κινητικότητας, για σοβαρούς λόγους υγείας τέκνου, γονέα, ακόμα και πεθερού/ας.


*Η Μαρία – Άννα Κατσιάδα είναι νομικός, με εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, ιδίως δημοσιοϋπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης, καθώς και συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.