ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝ ΑΠΟΛΥΘΩ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 10 ΜΗΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
January 16, 2020
ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
January 17, 2020
Share

Οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις που πραγματοποιούνται στο χώρο εργασίας,

καλύπτονται καταρχήν από το απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τόσο ως προς το περιεχόμενό τους όσο και ως προς τα εξωτερικά γνωρίσματα της κλήσης, δηλαδή τον αριθμό κλήσης και τη διάρκεια της συνομιλίας, καθώς αποτελούν μέρος της ιδιωτικής ζωής των εργαζομένων.

Η άρση του απορρήτου μπορεί να γίνει μόνο υπό τις περιοριστικές εγγυήσεις του νόμου.

Βέβαια, η παρακολούθηση των τηλεφωνικών επικοινωνιών, μπορεί να αποτελεί απλό έλεγχο κόστους ή και διακρίβωση του περιεχομένου και της φύσης (επαγγελματικής ή ιδιωτικής) της επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων, ενώ τα στοιχεία που συλλέγονται και τίθενται σε επεξεργασία, πρέπει να είναι τα απολύτως απαραίτητα και να εξυπηρετούν αποκλειστικά την οργάνωση και τον έλεγχο μίας εργασίας. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η συλλογή του συνόλου των στοιχείων της επικοινωνίας ή του περιεχομένου της.