ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ;

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
January 20, 2020
ΠΟΙΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ;
January 21, 2020
Share

Ο εργοδότης κατά την εξόφληση των αποδοχών,

υποχρεούται να παρέχει στον μισθωτό εκκαθαριστικό μισθοδοσίας, στο οποίο θα απεικονίζονται αναλυτικά οι κάθε είδους αποδοχές και κρατήσεις του.

Ο εργοδότης με τη σειρά του δικαιούται να ζητήσει εξοφλητική απόδειξη από τον εργαζόμενο, βάσει της οποίας θα αποδεικνύεται ότι εξοφλήθηκε ο μισθός. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και το εκκαθαριστικό σημείωμα, όταν περιέχει εκτός των ανωτέρω και δήλωση του μισθωτού ότι εξοφλήθηκε ο μισθός.

Σε κάθε περίπτωση, η παραβίαση της υποχρέωσης χορήγησης εκκαθαριστικού σημειώματος στον εργαζόμενο επιφέρει διοικητικές κυρώσεις.