ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΩΣ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΟΥ ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ;

ΜΕΧΡΙ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟΝ ΟΓΑ
September 11, 2018
ΜΟΥ ΣΥΝΕΒΗ ΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
Share

Η σχέση που δημιουργείται από τη σύμβαση εργασίας

είναι προσωπικής φύσεως. Με το θάνατο του εργαζόμενου λύεται η σύμβαση, ανεξάρτητα από το αν είναι αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Οι κληρονόμοι του εργαζόμενου δεν δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση από τον εργοδότη για την λύση της σχέσης εργασίας που επήλθε από τον θάνατο του εργαζομένου. Δικαιούνται, βέβαια, να απαιτήσουν τις αποδοχές και κάθε άλλου είδους αμοιβές που δεν είχε εισπράξει από την εργασία του μέχρι την ημέρα του θανάτου του. Επιπλέον, δικαιούνται τις αποδοχές αδείας και το αντίστοιχο επίδομα του εργαζόμενου που απεβίωσε προτού λάβει την δικαιούμενη άδεια και το επίδομα άδειας του ημερολογιακού έτους του θανάτου του. Τέλος, δικαιούνται το δώρο των εορτών (Πάσχα ή Χριστουγέννων) ολόκληρο ή μέρος αυτού ανάλογα με τον χρόνο εργασίας μέσα στο κρίσιμο για την χορήγησή του χρονικό διάστημα.