ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ;

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ ΣΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΚΑΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
January 3, 2019
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
January 4, 2019
Share

Η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου θεωρείται έγκυρη,

όταν γίνει εγγράφως και καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση. Στην περίπτωση που ασκείται από τον εργοδότη, αναπτύσσει την ενέργειά της, από τη στιγμή που λαμβάνει γνώση ο παραλήπτης-εργαζόμενος. Έκτοτε, δεν μπορεί να γίνει ανάκληση αυτής από την εργοδότη, ακόμα και με τη συναίνεση του εργαζομένου. Εξάλλου, η ανάκληση έχει νομική ενέργεια μόνο αν γίνει προηγουμένως ή ταυτόχρονα με την αναγγελία. Αν η καταγγελία γίνει με προειδοποίηση, η λύση της εργασιακής σύμβασης επέρχεται αυτοδικαίως μετά την πάροδο της προθεσμίας προειδοποίησης.