ΑΡΝΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΝ ΑΝΗΛΙΚΟ

ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΡΧΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ 100.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
February 9, 2020
ΕΓΚΥΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
February 10, 2020
Share

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά πολίτη που υιοθέτησε τη φυσική θυγατέρα της συζύγου του.

Η σχετική δικαστική απόφαση βασίστηκε στις διατάξεις των άρθρων 1542 επ. του Αστικού Κώδικα περί της υιοθεσίας ανηλίκου και εκδόθηκε πριν την ενηλικίωση της υιοθετηθείσας, ωστόσο κατέστη τελεσίδικη λίγο μετά την ενηλικίωσή της, λόγω των αλλεπάλληλων αναβολών της δικασίμου και καθυστέρησης έκδοσης της απόφασης εξαιτίας κινητοποιήσεων δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων κατά την επίμαχη χρονική περίοδο. Το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την άρνηση του Υπουργείου Εσωτερικών (Τμήμα Καθορισμού Ιθαγένειας της Διεύθυνσης Ιθαγένειας) να της αποδώσει την ελληνική ιθαγένεια.

Η απόφαση του Υπουργείου βασίστηκε στο ότι, κατ’ άρθρο 1560 ΑΚ, «τα αποτελέσματα της δικαστικής απόφασης για την υιοθεσία αρχίζουν αφότου αυτή γίνει τελεσίδικη», δηλαδή εν προκειμένω μετά την ενηλικίωση της υιοθετηθείσας, οπότε η ίδια, κατ’ άρθρο 3 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας («αλλοδαπός που υιοθετήθηκε πριν την ενηλικίωσή του ως τέκνο Έλληνα ή Ελληνίδας, γίνεται Έλληνας από το χρόνο της υιοθεσίας»), δεν απέκτησε ελληνική ιθαγένεια, παρά το γεγονός ότι η σχετική διαδικασία είχε κινηθεί πολύ πριν την ενηλικίωσή της.

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέφρασε την άποψη ότι, στη βάση μιας δικαιοκρατικής ερμηνείας του συγκεκριμένου άρθρου του ΚΕΙ, θα έπρεπε η ενδιαφερόμενη να λάβει την ελληνική ιθαγένεια. Στο πλαίσιο αυτό, απηύθυνε, μεταξύ άλλων έγγραφο προς το Υπουργείο Εσωτερικών και ζήτησε την επανεξέταση του ζητήματος και την έκδοση σχετικής ερμηνευτικής εγκυκλίου. Δυστυχώς η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών παρέμεινε αρνητική, καθώς το ζήτημα παραπέμφθηκε στο Κεντρικό Συμβούλιο Ιθαγένειας, το οποίο, ωστόσο, καθώς είχε λάβει προηγουμένως αρνητική απόφαση, δεν επανεξέτασε το ζήτημα.

Η Ανεξάρτητη Αρχή του ΣτΠ έκρινε ότι οι προϋποθέσεις και ο χρόνος επέλευσης των αποτελεσμάτων της υιοθεσίας ως προς την ιθαγένεια προσδιορίζονται όχι βάσει του 1560 ΑΚ αλλά αυτοτελώς, με συστηματική και τελολογική ερμηνεία του άρθρου 3 ΚΕΙ, σύμφωνα με την οποία, αναγκαία και επαρκής προϋπόθεση κτήσης ιθαγένειας λόγω υιοθεσίας δεν είναι η τελεσιδικία της σχετικής δικαστικής απόφασης, αλλά μόνο η νομική βάση της, δηλαδή το αν εκείνη, στο διατακτικό της, αναφέρει ότι εκδόθηκε ως υιοθεσία ανηλίκου κατ’ άρθρο 1542 ΑΚ και όχι ως υιοθεσία ενηλίκου.