ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΛΑΒΩ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΑΝ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ;

ΑΡΧΙΚΑ ΕΙΧΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΩΣ ΤΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΟΜΩΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΑΙ ΣΥΧΝΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
September 11, 2018
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΔΕΚΕΒΡΙΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ
September 11, 2018
Share

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας

από τον ΟΑΕΔ στον απολυθέντα είναι η έγκυρη καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη. Αυτός πρέπει να αναγγείλει εντός οκτώ ημερών την απόλυση στον ΟΑΕΔ, ώστε ο οργανισμός να βεβαιωθεί ότι ο άνεργος αποχώρησε από την εργασία παρά την θέλησή του, γεγονός που είναιαπαραίτητο για την χορήγηση του επιδόματος ανεργίας. Αν δεν τηρηθούν οι τυπικές προϋποθέσεις για την απόλυση, ο ΟΑΕΔ αρνείται τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος. Σε αυτή την περίπτωση ο άνεργος δικαιούται να λάβει αποζημίωση από τον εργοδότη για την ζημία που υπέστη από τη μη πληρωμή του επιδόματος ανεργίας.