Η ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΑΠΟΛΥΣΗ;

ΜΕ ΠΡΟΣΕΛΑΒΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΙΜΑΙ ΕΓΚΥΟΣ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΩ;
September 11, 2018
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΩ ΣΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΟΥ; ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ;
September 11, 2018
ΜΕ ΠΡΟΣΕΛΑΒΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΙΜΑΙ ΕΓΚΥΟΣ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΩ;
September 11, 2018
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΩ ΣΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΟΥ; ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ;
September 11, 2018
Share

Η πλήρωση των απαραίτητων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης,

δε συνεπάγεται αυτομάτως την απόλυση του εργαζομένου. Ούτε ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος σταματήσει να απασχολείται, ούτε ο εργοδότης υποχρεούται να λύσει την ατομική σύμβαση εργασίας του εργαζομένου. Η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται, είτε όταν ο εργαζόμενος οικειοθελώς αποχωρήσει από την εργασία του, είτε όταν ο εργοδότης καταγγείλει τη σύμβαση.