ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΔΙΕΘΕΤΕ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ;

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ
September 11, 2018
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Η ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ;
September 11, 2018
Share

Αν τα ελαττώματα του κτηρίου είναι ασήμαντα,

ο εργοδότης μπορεί είτε να απαιτήσει τη διόρθωσή τους μέσα σε εύλογη προθεσμία, είτε την ανάλογη μείωση της αμοιβής του εργολάβου. Αν, όμως, τα ελαττώματα του νεοσυσταθέντος κτηρίου είναι τόσο ουσιώδη που το καθιστούν άχρηστο, ο εργοδότης μπορεί, αντί να ασκήσει τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιώματα, να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, δηλαδή να ζητήσει την επαναφορά της κατάστασης που ίσχυε πριν τη σύναψη της σύμβασης έργου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η αμοιβή του εργολάβου θα επιστραφεί στον εργοδότη.