ΤΙ ΠΡΟΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ?

ΑΡΧΙΣΕ Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
September 11, 2018
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ. ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ.
September 11, 2018
ΑΡΧΙΣΕ Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
September 11, 2018
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ. ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ.
September 11, 2018
Share

Σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφος 3 του Ν. 3801/2009 υπάλληλοι του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. μπορούν, ύστερα από αίτηση, να επιτύχουν αμοιβαία μετάταξη από Υπουργείο σε Υπουργείο ή άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε Ν.Π.Δ.Δ. και αντιστρόφως ή μεταξύ τους εφόσον ανήκουν στην ίδια κατηγορία και κατέχουν τα ίδια τυπικά προσόντα και χωρίς να ισχύει για αυτούς ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας.