ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ;

Share

Σύμφωνα με το νόμο 1483/84, οι γονείς που έχουν παιδιά

με σωματική, ψυχική ή πνευματική αναπηρία και ανεξαρτήτως ηλικίας, δικαιούνται μειωμένου ωραρίου κατά μία ώρα την ημέρα.

Επιπλέον, λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά προτεραιότητα στον προγραμματισμό των αδειών. Τέλος, η σύμβασή τους δεν μπορεί να καταγγελθεί για λόγους που αφορούν τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις.

Προκειμένου να κάνουν χρήση των ανωτέρω προνομίων, οι εν λόγω γονείς πρέπει να εργάζονται σε επιχείρηση που απασχολεί τουλάχιστον 50 άτομα και να αποδεικνύουν την αναπηρία του παιδιού με ιατρική γνωμάτευση. Σημειώνεται ότι η μείωση του ωραρίου συνεπάγεται ανάλογη μείωση των αποδοχών.