ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝ ΑΠΟΛΥΘΩ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΟΥ?

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν. 4472/2017
September 11, 2018
ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΝ ΕΡΓΑΣΘΩ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ?
September 11, 2018
Share

Μετά τον νόμο 3899/2010, η δοκιμαστική περίοδος απασχόλησης,

αυξήθηκε από δύο μήνες σε δώδεκα. Επομένως, ο πρώτος χρόνος εργασίας στον ίδιο εργοδότη θεωρείται δοκιμαστική περίοδος, γεγονός που  σημαίνει ότι αν ο εργαζόμενος απολυθεί εντός αυτού του διαστήματος, δε δικαιούται αποζημίωση απόλυσης.