ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ?

Η ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΤΗΝ 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
September 11, 2018
Share

Με την καταγγελία με προειδοποίηση δε λύνεται η εργασιακή σχέση,

απλά προσδιορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία αυτή θα λυθεί. Ο εργοδότης εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να απολύσει τον εργαζόμενο και πριν να λήξει ο χρόνος της προειδοποίησης. Στην περίπτωση αυτή, η απόλυση παραμένει ισχυρή, αλλά ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει τις υπόλοιπες αποδοχές στον εργαζόμενο, μέχρι τη λήξη του χρόνου προειδοποίησης.