ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΟΥ;

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΤΟ 2018
September 11, 2018
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ Η ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ;
September 11, 2018
Share

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη  θεωρείται ισχυρή

και παράγει αποτελέσματα, μόνο εφόσον γνωστοποιηθεί στον μισθωτό που απολύεται το έγγραφο της καταγγελίας. Δεν αρκεί απλή ανακοίνωση της απόλυσης προφορικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή  με τοιχοκόλληση στον εργασιακό χώρο. Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας του μισθωτού να παραλάβει το έγγραφο της καταγγελίας, είναι δυνατή η επίδοσή του να γίνει με δικαστικό επιμελητή.