Ο ΟΣΕ έπρεπε να καλέσει τους εργαζόμενους σε διαβούλευση