Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΓΚΥΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
September 11, 2018
ΒΟΥΤΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΟ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
September 11, 2018
Share

Σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 22/2/2018

(υπόθεση C-103/16, ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΓΚΥΟΥ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ)

 

Η θέση μου έχει ως ακολούθως:

  1. Καταρχήν, οι ομαδικές απολύσεις στη χώρα μας διενεργούνται για οικονομοτεχνικούς λόγους που δεν αφορούν στο πρόσωπο των εργαζομένων.
  2. Στη χώρα μας απαγορεύεται η απόλυση των εγκύων ή προστατευόμενων μητέρων, εκτός αν υπάρχει σπουδαίος λόγος για την απόλυση που να μη συνδέεται με την ενδεχόμενη μείωση της απόδοσης στην εργασία της εγκύου, που οφείλεται στην εγκυμοσύνη.
  3. Το ΔΕΕ με βάση τα παραπάνω και την κρίση του στην υπόθεση που εξέτασε κατέληξε στα εξής συμπεράσματα που ενδιαφέρουν και τη χώρα μας:

α) Οι οικονομοτεχνικοί λόγοι που δικαιολογούν τις ομαδικές απολύσεις μπορούν να αποτελέσουν σπουδαίο λόγο για την καταγγελία της εγκύου εργαζόμενης ή προστατευόμενης μητέρας.

 

β) Ο εργοδότης οφείλει στην αιτιολόγησή του για την απόλυση εγκύου ή προστατευόμενης μητέρας να εκθέσει τους λόγους απόλυσης αυτής της εργαζόμενης που δεν έχουν σχέση με το πρόσωπό της και ως τέτοιοι αρκούν και θεωρούνται οι οικονομοτεχνικοί λόγοι που δικαιολογούν τις ομαδικές απολύσεις.

 

γ) Τα εν γένει προστατευόμενα άτομα (έγκυες μητέρες, προστατευόμενες μητέρες, συνδικαλιστές κλπ) όταν συντρέχουν ομαδικές απολύσεις, προστατεύονται από την απόλυσή τους. Ωστόσο, είναι δυνατή η απόλυσή τους για άλλους λόγους πλην των οικονομοτεχνικών στην περίπτωση ομαδικών απολύσεων.

 

δ) Δεν υπάρχει υποχρέωση των Ευρωπαϊκών Κρατών να θεσπίσουν κατά προτεραιότητα την προστασία των εγκύων όσον αφορά στη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους ή την τοποθέτησή τους σε άλλη θέση, η οποία να ισχύσει πριν τις ομαδικές απολύσεις. Τα κράτη αν θελήσουν ωστόσο μπορούν να προβλέψουν μεγαλύτερη προστασία.

 

Γιάννης Καρούζος

Εργατολόγος