ΘΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΘΕΙ Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥ ΕΑΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΦΘΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;

ΜΟΥ ΑΝΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΛΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΑΥΤΟ;
August 31, 2018
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ;
August 31, 2018
Share

Στην περίπτωση που ο μισθωτός απολύθηκε από την εργασία του

και αργότερα επαναπροσλήφθηκε από τον ίδιο εργοδότη, η αποζημίωση απόλυσης θα υπολογιστεί βάσει μόνο του χρόνου που διήρκησε η τελευταία σύμβαση εργασίας, χωρίς να προσμετράτε ο χρόνος υπηρεσίας του πριν την πρώτη απόλυση.