ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ;

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ;
August 31, 2018
Η ΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥ;
August 31, 2018
Share

Καταρχήν, δεν υπάρχει διάταξη νόμου που να απαγορεύει

την απόλυση κατά τη διάρκεια της ασθένειας του μισθωτού. Σύμφωνα με τη δικαστηριακή νομολογία, ωστόσο, η ασθένεια του μισθωτού αυτή κάθ’ εαυτή δεν δικαιολογεί την καταγγελία της σύμβασης εργασίας εκ μέρους του εργοδότη. Όταν η απουσία λόγω ασθένειας του εργαζομένου ή η μείωση της ικανότητας αυτού να παρέχει τη συμφωνημένη εργασία του εργαζομένου έχει δυσμενείς επιδράσεις στην εργασιακή σχέση και την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης, τότε μόνο δικαιολογείται η καταγγελία, χωρίς μάλιστα να μπορεί να αποκρουσθεί ως καταχρηστική. Περαιτέρω, όταν οι μακρές απουσίες του εργαζομένου λόγω ασθένειας και η βαρύτητα αυτής θεμελιώνουν, κατ’ αντικειμενική κρίση, αρνητική πρόγνωση για την εξέλιξη της υγείας του και πιθανότητα, επομένως, να σημειώσει απουσίες από την επιχείρηση μελλοντικά και να διαταραχθεί η λειτουργία της, υπάρχει δικαιολογημένο συμφέρον του εργοδότη να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας.