ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (ΟΔΕΥΕΙ ΓΙΑ ΦΕΚ)

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΑΠΟΛΥΣΗ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
August 31, 2018
ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ Ν. 4549/18
August 31, 2018
ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΑΠΟΛΥΣΗ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
August 31, 2018
ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ Ν. 4549/18
August 31, 2018
Share

Τα κύρια σημεία του νέου εργασιακού είναι:

– Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας με την πρόσληψη του ανασφάλιστου.

– Ευθύνη αναθέτοντος εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων σε κάθε σύμβαση έργου.

– Πρακτική άσκηση και μαθητεία.

– Μέρα πρόληψης και αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.

– Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων.

– Επίδομα αφερεγγυότητας ΟΑΕΔ.

– Επίδομα ανεργίας συμμετεχόντων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

– Ηλεκτρονική κοινοποίηση εγγράφων και πράξεων του ΣΕΠΕ.

– Αναγνώριση Συνδέσμου Βιομηχανικών Βορείου Ελλάδος ως ισότιμου κοινωνικού εταίρου.

– Καθαρισμός της 26ης Δεκεμβρίου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας.

– Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας.

– Απασχόληση συνταξιούχων μελών ανεξάρτητων διοικητικών αρχών.

– Διαδικασία ταυτοποίησης μητέρας χωρίς αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας. Ληξ. Εγγραφή τέκνου.

– Ρυθμίσεις για τη μετακίνηση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

 

Μόνο με την πρόσληψη του ανασφάλιστου ο οποίος  εντοπίζεται απασχολούμενος στην επιχείρηση μπορεί ο εργοδότης να μειώνει το πρόστιμο των 10.550€ που προβλέπει η νομοθεσία.

 

Από το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε απαλείφθηκε η ρύθμιση του άρθρου 6 παρ. 3 η οποία προέβλεπε ότι εάν ο αδήλωτος εργαζόμενος δεν επιθυμεί ο ίδιος να προσληφθεί, ο εργοδότης μπορεί να έχει την έκπτωση του προστίμου, εφόσον προσλάβει έναν άλλο εργαζόμενο.

 

Ο νέος νόμος προβλέπει:

 

1. Την αλλαγή της αρχιτεκτονικής του προστίμου για την αδήλωτη εργασία καθώς εξασφαλίζονται αναδρομικά τρεις μήνες ένσημα για τον εργαζόμενο και δίνεται η δυνατότητα στον εργοδότη να συμμορφωθεί προσλαμβάνοντας τον αδήλωτο εργαζόμενο με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης. Αν ο εργοδότης βρεθεί υπότροπος, το πρόστιμο διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται.

 

2. Καθιερώνει την αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη του αναθέτοντα, του εργολάβου και του υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων κατά την εκτέλεση ενός ανατεθειμένου έργου.

 

3. Θέτει όρια στο ποσοστό των εργαζομένων που μπορούν να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε τουριστικές επιχειρήσεις. Ο συνολικός αριθμός τους δεν μπορεί να ξεπερνά το 17% των εργαζομένων ανά επιχείρηση ή υποκατάστημα με ανώτατο όριο τα 40 άτομα σε κάθε περίπτωση.

 

Διαβάστε εδώ το νομοσχέδιο όπως ψηφίστηκε.