ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΟΥ;

ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΕΧΩ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ;
January 2, 2020
ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ 2020
January 5, 2020
Share

Με την αλλαγή του τόπου εργασίας

δεν επιτρέπεται να επέρχεται στο μισθωτό μεταβολή των όρων εργασίας του.

Τέτοια μεταβολή, και μάλιστα βλαπτική, αποτελεί η τυχόν μείωση του μισθού ή η αλλαγή του είδους της εργασίας του μισθωτού.

Σημειωτέον ότι, η μεταβολή των όρων εργασίας θα πρέπει να έχει χαρακτήρα μόνιμο και όχι προσωρινό

(π.χ. αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών), καθώς επίσης θα πρέπει να συνάγεται η βούληση του εργοδότη να τερματίσει την υπάρχουσα σύμβαση εργασίας και να συνάψει άλλη με διαφορετικούς όρους.