ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΟΥ;

ΠΟΤΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ?
August 31, 2018
ΠΟΣΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΝ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ;
August 31, 2018
Share

Με την αλλαγή του τόπου εργασίας δεν επιτρέπεται

να επέρχεται στο μισθωτό μεταβολή των όρων εργασίας του. Τέτοια μεταβολή, και μάλιστα βλαπτική, αποτελεί η τυχόν μείωση του μισθού ή η αλλαγή του είδους της εργασίας του μισθωτού. Σημειωτέον ότι, η μεταβολή των όρων εργασίας θα πρέπει να έχει χαρακτήρα μόνιμο και όχι προσωρινό (π.χ. αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών), καθώς επίσης θα πρέπει να συνάγεται η βούληση του εργοδότη να τερματίσει την υπάρχουσα σύμβαση εργασίας και να συνάψει άλλη με διαφορετικούς όρους.