ΠΟΣΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΝ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ;

ΠΟΤΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ?
August 31, 2018
ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΜΙΣΘΟ ΕΑΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ;
August 31, 2018
Share

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 10 του Ν. 3846/2010,

οι μερικώς απασχολούμεναι μισθωτοί έχουν δικαίωμα ετήσιας άδειας με αποδοχές και επίδομα αδείας, με βάση τις αποδοχές που θα ελάμβαναν, εάν εργάζονταν κατά το χρόνο της αδείας τους, για τη διάρκεια της οποίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 το άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει. Συνεπώς, ο μερικώς απασχολούμενος με μειωμένο ημερήσιο ωράριο, δικαιούται τη χορήγηση ίδιου αριθμού ημερών άδειας με αυτές που αντιστοιχούν στον εργαζόμενο με πλήρες ωράριο, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων πρόσθετων ημερών αδείας λόγω προϋπηρεσίας. Ωστόσο, οι αποδοχές αδείας του θα αντιστοιχούν στις λιγότερες ώρες απασχόλησής του.