ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ: ΠΟΙΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΥ;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ;
September 11, 2018
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ
September 11, 2018
Share

Για την καταβολή του μισθού, τη χορήγηση αδείας και την καταβολή της αποζημίωσης

υπόχρεος εργοδότης παραμένει ο δανείζων εργοδότης. Για την τυχόν αμοιβή από παροχή υπερωριακής απασχόλησης, τυχόν πρίμ κλπ, υπόχρεος παραμένει ο εργοδότης που αποδέχεται άμεσα τις υπηρεσίες του δανειζόμενου εργαζόμενου.