ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΠΟΥ ΔΙΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ
September 11, 2018
TΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΜΟΙΒΕΤΑΙ;
September 11, 2018
Share

Οικιακοί μισθωτοί είναι εκείνοι που με σύμβαση εργασίας

παρέχουν στον εργοδότη τους υπηρεσίες που αφορούν κατά κύριο λόγο στις οικιακές του ανάγκες, αλλά και στην προσωπική του περιποίηση, ιδίως όταν ο ίδιος αδυνατεί λόγω ηλικίας ή ασθένειας να επιμεληθεί του εαυτού του. Όταν οι εργαζόμενοι αυτοί διαμένουν και διατρέφονται στην κατοικία του εργοδότη χαρακτηρίζονται ως οικόσιτοι ή οικιακοί μισθωτοί. Αν δεν υπάρχει συμφωνία για το ύψος του μσθού ή δεν προβλέπεται νόμιμος μισθός, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει το συνηθισμένο μισθό, δηλαδή εκείνο που καταβάλλουν άλλοι εργοδότες για όμοιες εργασίες. Ο μισθός αυτός δεν μπορεί να είναι κατώτερος του μισθού που ορίζεται από την ΕΓΣΣΕ.