ΜΙΣΘΟΣ ΕΩΣ 600€

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ
December 22, 2018
ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ
December 27, 2018
Share

Μισθός έως 600€ για 638.300 εργαζόμενους

Λιγότερες από 35 ώρες την εβδομάδα απασχολούνται 599.180 εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ενώ 638.300 λαμβάνουν μισθό έως 600€.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ειδικού ετήσιου τεύχους του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη», το 2018 καταγράφηκε αύξηση  των απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα κατά 83.508 θέσεις,  σε σύγκριση με το 2017, ενώ το 68,60% εργαζόταν με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, κατά το έτος 2018: 

• Ενας στους δυο εργαζόμενοι (51,38% επί του συνόλου έναντι 51,37% που ήταν το 2017)) λαμβάνουν μεικτό μισθό έως 800€.  422.150 εργαζόμενοι (έναντι 413.285 το 2017) αμείβονται με μεικτό μισθό έως 500€ και άλλοι 216.150 λαμβάνουν από 501€-600€.

• Οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 1.907.945  ενώ το 2017 ανέρχονταν σε 1.824.437 (+ 83.508 νέες θέσεις εργασίας και σε ποσοστό αύξηση κατά 4,58%). Από τις 83.508 νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν το 2018,  το 72% (60.117) είναι πλήρους απασχόλησης και το 28% (23.391) μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης.

• Στο σύνολο των εργαζομένων στη χώρα, το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης για το 2018 ανέρχεται σε 68,60% (1.308.764 εργαζόμενοι) ενώ το 2017 ήταν 68,44% (1.248.647 εργαζόμενοι). 

Συγκρίνοντας, τέλος,  τα στοιχεία των ετών 2014 και 2018, προκύπτει αύξηση της απασχόλησης κατά 376.766 θέσεις εργασίας ή ποσοστό 24,60%Από τις 376.766 επιπλέον θέσεις εργασίας, το 65% (244.996) είναι πλήρους απασχόλησης και το 35% (131.770μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης.