ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ; ΤΙ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ – ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
ΞΕΣΚΟΝΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΟΡΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
September 11, 2018
Share

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Ανδρέα Λυκουρέντζου,

η οποία ελήφθη ύστερα από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι νοσοκομειακοί γιατροί δεν δικαιούνται να προχωρούν σε επίσχεση εργασίας.

Συγκεκριμένα, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ορίζει ότι επίσχεση εργασίας δεν επιτρέπεται εις βάρος του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, εκτός αν ασκείται από εργαζόμενο που προβάλλει αξιώσεις από σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, άρα το Δημόσιο ή το ΝΠΔΔ δεν συμβάλλεται κυριαρχικά αλλά ως ίσο προς ίσο.

Οι γιατροί του ΕΣΥ, ως υπάλληλοι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των ΝΠΔΔ των νοσοκομείων δεν έχουν δικαίωμα να προβούν σε επίσχεση της μελλοντικής εργασίας τους κατά την οποία τους οφείλονται νόμιμες αποδοχές ή αμοιβές λόγω συμμετοχής τους σε εφημερίες.

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αρνούνται να παράσχουν την εργασία τους λόγω της άσκησης του δικαιώματος της επίσχεσης συνιστά αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Επομένως, δεν δικαιούνται μισθό και λοιπές αποδοχές κατά το χρονικό διάστημα αυτό.

Σχετικά με την μισθολογική εξέλιξη τους, δεν υπολογίζεται ο χρόνος της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντά τους, άρα ούτε και το διάστημα κατά το οποίο ασκούν το δικαίωμα της επίσχεσης. Αυτός ο χρόνος δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε και για την χορήγηση επιδόματος χρόνου εργασίας.

Με αυτή την απόφαση, λέγεται, διασφαλίζεται η νομιμότητα και το δημόσιο συμφέρον στις μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.