ΟΙΚΟΣΙΤΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ, ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ;

Share

Οι οικιακοί βοηθοί υπάγονται στους οικιακούς μισθωτούς

και διακρίνονται σε οικόσιτους και μη οικόσιτους .

Οικόσιτοι είναι αυτοί που διαμένουν και διατρέφονται στην κατοικία του εργοδότη. Λόγω των ειδικών περιστάσεων υπό τις οποίες παρέχουν τις υπηρεσίες τους δεν εφαρμόζονται ως προς αυτούς οι διατάξεις για την υπερεργασία και τις υπερωρίες, για την εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες, καθώς και κατά τις νύχτες. Δεν ισχύουν για αυτούς τα κατώτατα όρια των αποδοχών που ορίζουν οι Εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, και αμείβονται με το συμφωνημένο μισθό με την ατομική σύμβαση εργασίας. Αν δεν υπάρχει συμφωνία τότε καταβάλλεται ο συνήθης μισθός.

Τέλος, δικαιούνται κανονική άδεια, επίδομα αδείας, Δώρα Εορτών και αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσής τους.