ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΣΤΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ 12% ΕΠΙΠΛΕΟΝ
November 20, 2019
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΝ ΑΡΝΗΘΩ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ;
November 20, 2019
Share

Καταρχήν, η πρόσβαση και η καταγραφή στοιχείων

ηλεκτρονικής επικοινωνίας του εργαζομένου δεν είναι νόμιμη, όταν γίνεται χωρίς την συγκατάθεση του τελευταίου.

Γενικότερα, η επιτήρηση της δραστηριότητας του εργαζομένου στον προσωπικό υπολογιστή του και η πρόσβαση σε αποθηκευμένα δεδομένα θεωρείται επεξεργασία δεδομένων που είναι παράνομη. Κάτι τέτοιο επιτρέπεται, μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίο για την οργάνωση και τον έλεγχο κάποιας εργασίας ή των δαπανών.

Σε αυτή την περίπτωση καταχωρίζονται τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα για τους παραπάνω σκοπούς και όχι όλα τα στοιχεία.

Με αυτό τον τρόπο επιδιώκεται η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των επικοινωνιών του εργαζομένου.