ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;

ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
February 22, 2021
ΠΟΙΟΙ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ
February 23, 2021
Share

Καταρχήν, η πρόσβαση και η καταγραφή στοιχείων ηλεκτρονικής επικοινωνίας του εργαζομένου δεν είναι νόμιμη, όταν γίνεται χωρίς την συγκατάθεση του τελευταίου.

Γενικότερα, η επιτήρηση της δραστηριότητας του εργαζομένου στον προσωπικό υπολογιστή του και η πρόσβαση σε αποθηκευμένα δεδομένα θεωρείται επεξεργασία δεδομένων που είναι παράνομη. Κάτι τέτοιο επιτρέπεται, μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίο για την οργάνωση και τον έλεγχο κάποιας εργασίας ή των δαπανών.

Σε αυτή την περίπτωση καταχωρίζονται τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα για τους παραπάνω σκοπούς και όχι όλα τα στοιχεία.

Με αυτό τον τρόπο επιδιώκεται η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των επικοινωνιών του εργαζομένου.