ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ;

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
August 7, 2019
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Ο ΒΑΣΙΜΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ – ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ
August 8, 2019
Share

Άδεια μητρότητας | Άδεια ανατροφής | Μειωμένο ωράριο

Αναφορικά με την άδεια μητρότητας: Βάσει της παρ. 1 του άρθρου 52 Ν. 3528/2007, στις υπαλλήλους οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται, καταρχήν, άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Ωστόσο, σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου, η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δύο (2) μήνες.

Αναφορικά με την άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών: Από τον συνδυασμό των άρθρων 51 και 53 του Ν. 3528/2007 προκύπτει ότι, στους υπαλλήλους επιτρέπεται η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως «πέντε (5) ετών», ύστερα από αίτηση τους και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους. Στους λόγους αυτούς ανήκει και η ανατροφή τέκνου. Πιο συγκεκριμένα, όταν πρόκειται για ανατροφή τέκνου, η εν λόγω άδεια χορηγείται στον γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου. Στην περίπτωση δε γέννησης τρίτου (3ου) τέκνου και άνω, διάστημα τριών (3) μηνών της εν λόγω άδειας, χορηγείται με πλήρεις αποδοχές. Μάλιστα, με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) τέκνου και άνω, η τρίμηνη άδεια με αποδοχές χορηγείται αυτοτελώς για κάθε τέκνο ξεχωριστά (δηλαδή τρείς μήνες για το τρίτο παιδί, τρείς μήνες για το τέταρτο παιδί κλπ.) και όχι άπαξ.

Αναφορικά με το μειωμένο ωράριο ή εννεάμηνη άδεια ανατροφής (μετ’ αποδοχών): Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 53 Ν. 3528/2007,  ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Ωστόσο, ειδική προσαύξηση προβλέπεται στην περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου, καθώς το μειωμένο ωράριο εργασίας παρατείνεται για δύο (2) ακόμα έτη. Σε κάθε περίπτωση, ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, με την προϋπόθεση ότι δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου.