ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑΜΕ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ!
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ ΥΠΗΚΟΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΟΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ;
September 11, 2018
Share

Η σαφής παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων του εργαζομένου

και η ανεπάρκεια κατά την άσκηση των καθηκόντων προκαλούν τον κλονισμό της εμπιστοσύνης του εργοδότη. Συνεπώς, η καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του εργοδότη είναι έγκυρη, εφόσον γίνει εγγράφως και καταβληθεί πλήρως η νόμιμη αποζημίωση.